O firmie

PHU ELKA istnieje na rynku od grudnia 1992 roku. Maj帷 na uwadze popraw warunków akustycznych pracy chcieliby鄉y zaprosi Pa雟twa do nawi您ania wspó逍racy w dziedzinie wyciszania maszyn i urz康ze przemys這wych.

Firma nasza wykonuje specjalistyczne wdro瞠nia we wszystkich ga喚ziach przemys逝. Zapewniamy optymalny dobór technologii i grubo軼i izolacji z gwarancj spe軟ienia wymaga i obowi您uj帷ych norm, w zakresie dopuszczalnego poziomu ha豉su, trwa這軼i izolacji oraz estetyki.

Bardzo wa積ym elementem naszej oferty jest jej kompleksowo嗆 (z uwzgl璠nieniem pomiarów ha豉su, projektowania i monta簑 rozwi您a akustycznych oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego).

Wdro穎ne przez nas rozwi您ania wyciszaj帷e s estetyczne, ergonomiczne, nie utrudniaj pracy pracownikom firmy i nie wnosz dodatkowych zagro瞠. Rozwi您ania te spe軟iaj wymogi higieny pracy wymagane tokiem produkcji, wymagania przeciwpo瘸rowe oraz ochrony 鈔odowiska. Monta elementów wyciszaj帷ych odbywa si w zasadzie bez zakócenia pracy firmy klienta. Przed podj璚iem prac przez nasz firm, przyjmuj帷y zamówienie przy udziale przedstawiciela zamawiaj帷ego, ustali podstawowe informacje, które s istotne w ocenie funkcjonalno軼i projektowanych rozwi您a wyciszaj帷ych oraz w ocenie nara瞠nia pracowników na ha豉s. S to: przebieg procesów pracy, konieczne miejsca dost瘼u, strefy obserwacji oraz czasy trwania „ha豉郵iwych” czynno軼i i w豉軼iwe im poziomy ha豉su. Parametry te obowi您uj w ocenie efektów wdro瞠nia.

Oferowane przez nas rozwi您ania akustyczne s indywidualnie projektowane pod ka盥ego klienta, co daje pewno嗆, 瞠 s one dostosowane do jego potrzeb i mo磧iwo軼i. Cena za wykonanie rozwi您ania, ustalana jest indywidualnie, w zale積o軼i od wielko軼i, stopnia trudno軼i, wymaga funkcjonalnych, wyposa瞠nia itp. czynników.砰cz帷 sukcesów zapraszamy
do wspó逍racy
PHU ELKA
Wydruk pochodzi ze strony PHU ELKA - www.elka.zora.pl